Rynek przewozów międzynarodowych


Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie rynku pracy dla naszych rodaków w krajach Wspólnoty. Gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej pociągnął za sobą rozwój branży, jaką jest transport międzynarodowy. Osoby pracujące za granicą wiele razy w ciągu roku pokonywały setki kilometrów do zagranicznego miejsca pracy. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszło wiele firm transportowych, które uruchomiły regularne linie łączące Polskę z krajami pracodawców. Przewozy do Niemiec ułatwiły dojazd do najsilniejszego gospodarczo państwa Wspólnoty i najbliższej położonego celu masowej emigracji zarobkowej. Kolejną istotną częścią rynku są przewozy do Holandii, kraju od lat bardzo popularnego zwłaszcza w kwestii pracy sezonowej. Oferta przewozów do tych państw jest bardzo zróżnicowana. Busy do Niemiec. Składają się na nią liczne niewielkie firmy, oferujące transport busami od drzwi do drzwi, jak i duzi przewoźnicy, posiadający liczną flotę autokarów, kursujących po różnorodnych liniach, łączących że sobą wiele miast. Także do innych krajów zachodniej Europy jeżdżą polscy przewoźnicy – np. Norwegii i Wielkiej Brytanii,.na tych kierunkach jednak silną konkurencję stanowią tanie linie lotnicze.

Polecane: otwieranie domów Gdańsk.