Rynek przewozów międzynarodowych

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie rynku pracy dla naszych rodaków w krajach Wspólnoty. Gwałtowny wzrost emigracji zarobkowej pociągnął za sobą rozwój branży, jaką jest transport międzynarodowy. Osoby pracujące za granicą wiele razy w ciągu roku pokonywały setki kilometrów do zagranicznego miejsca pracy. Naprzeciw ich oczekiwaniom wyszło wiele firm transportowych, które uruchomiły regularne linie […]

Read More